Prins Carl Philip framför Björnholmen på väg till Drottningholm

 

 

 

Bengt Obergers hemsida                                    to website in English
                                   

 

 

                       

                                                                                                                                

 

Länklista

 

Lösenordsskyddade sidor

Kräftkalas i Karbenning

Louise och Bertil på besök